Święci i błogosławieni


2 sierpnia

Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa

Św. Euzebiusz urodził się w szlacheckiej rodzinie na Sardynii, około roku 283. Gdy był jeszcze dzieckiem, matka wzięła go ze sobą do Rzymu. Tam otrzymał staranne, chrześcijańskie wychowanie. Św. Sylwester, papież, wyświecił go na lektora. Później św. Euzebiusz udał się do Vercelli w Piemoncie, gdzie około roku 340 został mianowany biskupem. Był pierwszym biskupem w Kościele Zachodnim, który połączył życie kapłanów świeckich z życiem zakonnym. Tworzył wspólnoty księży, antycypując niejako późniejsze doświadczenia zakonu kanoników regularnych. Osiągnął duże sukcesy w pracy nad duchową odnową kleru.

Był energicznym obrońcą wiary chrześcijańskiej przed zakusami arianizmu. Na proariańskim synodzie w Mediolanie w roku 355 odmówił stanowczo potępienia św. Atanazego, największego w tym czasie znawcy problemów wiary. W konsekwencji cesarz Konstancjusz II wygnał go do Scytopolis w Palestynie. Tutaj św. Euzebiusz doznał z powodu swej wiary wielkich cierpień z rąk arian. Następnie zesłano go do Kapadocji, a w jakiś czas później do Egiptu.

Uzyskawszy wolność po śmierci cesarza Konstancjusza w roku 361, św. Euzebiusz zatrzymał się w Aleksandrii, gdzie spotkał św. Atanazego. Odbył również wiele podróży do innych krajów Wschodu, umacniając w ludziach wiarę. Po powrocie do Vercelli zetknął się ze św. Hilarym z Poitiers, który tak samo jak on był biskupem na wygnaniu; obydwaj zwalczali gorliwie Auksencjusza, ariańskiego biskupa Mediolanu. Św. Euzebiusz zmarł w Vercelli 1 sierpnia 371 roku.

Modlitwa: Panie, nasz Boże, święty Euzebiusz, biskup, nieustraszenie bronił wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy naśladując jego stałość i zachowując wiarę, której nauczał, zasłużyli na udział w życiu Twojego Syna. Amen.

© 2020 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzbnej * Odwiedzin: 69161