Święci i błogosławieni


30 lipca

Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

Św. Piotr urodził się we Włoszech w roku 406. Ochrzcił go Korneliusz, biskup Imoli. On też wykształcił go, a potem udzielił święceń diakonatu. Z powodu zdolności krasomówczych św. Piotr zyskał sobie miano "Chryzologa" (Złotoustego). Znane są jego proste, jasne, pełne praktycznych wskazówek kazania na tematy ewangeliczne.

W roku 433 papież Syktus III wyświęcił go na arcybiskupa Rawenny. Św. Piotr dokonywał licznych dzieł miłosierdzia zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. Gorliwie i z największą troską prowadził pracę duszpasterską i opiekował się powierzonym mu ludem. Przyczynił się do zniknięcia resztek pogaństwa. Zawsze przeciwstawiał się złu. Przestrzegał zwłaszcza ludzi przed uprawianiem nieskromnych zabaw. "Ktokolwiek chce bawić się z diabłem – mówił – nie może cieszyć się w Chrystusie".

Kiedy heretyk Eutydes zwrócił się doń o poparcie, dał mu ostrą odprawę, uprzedzając, że jeśli będzie nadal dążył do wprowadzania rozdźwięków w Kościele, spotka go taka sama nauczka, jakiej doznali inni próbujący osłabić Piotrową Skałę. Zmarł w Imoli w roku 450. W roku 1729 został ogłoszony doktorem Kościoła.

Modlitwa: Boże, Ty uczyniłeś świętego Piotra Chryzologa wybitnym głosicielem Słowa Wcielonego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy w sercach rozważali tajemnice zbawienia i świadczyli o nich całym życiem. Amen.

© 2021 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzbnej * Odwiedzin: 86228